Cégkatalógus.com

CÉGKATALÓGUS a Szakmai kereső portál

Általános szerződési feltételek

A www.cegkatalogus.com 2006-ban indult szolgáltatásait dinamikusan fejlesztő tematikus linkgyűjtemény, mely információkkal látja el a látogatót ezzel segítve a minél könnyebb tájékozódást és informálódást.

A www.cegkatalogus.com célja, Magyarország legjobb és leginformálisabb céggyűjteményének kialakítása, ahol a látogatók a leggyorsabban a legtöbb információhoz juthatnak a keresett cégekről.

Felhasználási feltételek:
A www.cegkatalogus.com oldalak használatának megkezdésével minden www.cegkatalogus.com oldalait megtekintő látogató elfogadja és magára érvényesnek tekinti az alábbiakban ismertetett felhasználási feltételeket, adatkezelési elveket, stb. A www.cegkatalogus.com fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot, adatkezelési elveit, stb. a látogatók külön értesítése nélkül megváltoztassa. A www.cegkatalogus.com az aktuális szabályzatát, adatvédelmi elveit minden esetben elérhetővé teszi.

www.cegkatalogus.com felhasználási szabályzata, adatkezelési elve:
 • A www.cegkatalogus.com tartalma, elrendezése, színkezelése az alkalmazott technikai megoldások, scriptek forráskódok, stb. jogvédelem alatt állnak, azok másolása, bármilyen felhasználása terjesztése, stb. a www.cegkatalogus.com hozzájárulása nélkül tilos.

 • A www.cegkatalogus.com a közölt tartalomért és a szolgáltatásért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat a felhasználók, saját felelősségükre és kockázatukra használhatják. A www.cegkatalogus.com nem vállal és elhárít minden nemü felelősséget, vagy az oldal használatából keletkező közvetlen vagy közvetett kárt. Azonban a www.cegkatalogus.com mindent megtesz az oldal zavartalan és hibamentes működésének fenntartására.

 • A www.cegkatalogus.com a látogatókról statisztikai célokkal statisztikai adatokat gyűjt. Ezek között szerepelhet az IP cím is, mely adott esetben személyes adatnak minősül. Minden ilyen adatot azonban a www.cegkatalogus.com csak statisztikai célokkal gyűjti, azokat személyek azonosítására, vagy bármilyen más célra fel nem használja, valamint időközönként a statisztikájából ezeket az adatokat törli. A www.cegkatalogus.com oldalainak használata közben a felhasználó gépére cookie elhelyezése történhet, a telepített cookie semmilyen személyes adatot nem tárol vagy továbbít a www.cegkatalogus.com felé.

 • A www.cegkatalogus.com egyes szolgáltatásait regisztrációhoz köti. A regisztráció alatt a www.cegkatalogus.com tudomására jutott esetleges személyes adatokat a www.cegkatalogus.com szigorúan bizalmasan, titkosan kezeli, azokat mások számára ki nem szolgáltatja, felhasználásra át nem adja. A regisztrációt és a hozzá tartozó személyes adatokat a www.cegkatalogus.com a felhasználó kérésére törli. Regisztrációra mindenkinek lehetősége és joga van aki email címmel rendelkezik. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul hogy a www.cegkatalogus.com értesítse email-ben a www.cegkatalogus.com kapcsolatos változásokkal hírekkel kapcsolatban. Azonban a www.cegkatalogus.com semmilyen rendszeres hírlevelet, reklám hírlevelet, stb. a felhasználó hozzájárulása nélkül nem küld.
 • A Szabályzat célja
  A Mezőfi Team Kft. (székhely: 7627 Pécs, Zöldellő utca 7/b. cégjegyzékszám: Cg. 02-09-076924) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a weboldal működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

  Szolgáltatás alapelvei
  Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

cegkatalogus.com - csapat 2017.04.28