Cégkatalógus.com

CÉGKATALÓGUS a Szakmai kereső portál

Adatvédelmi nyilatkozat

A www.cegkatalogus.com 2006-ban indult szolgáltatásait dinamikusan fejlesztő tematikus linkgyűjtemény, mely információkkal látja el a látogatót ezzel segítve a minél könnyebb tájékozódást és informálódást.

A www.cegkatalogus.com célja, Magyarország legjobb és leginformálisabb céggyűjteményének kialakítása, ahol a látogatók a leggyorsabban a legtöbb információhoz juthatnak a keresett cégekről.

Technikai tudnivalók:
A www.cegkatalogus.com oldalak technikai kialakítása teljes mértékben megfelel a HTML 4.01 valamint a CSS szabványnak. Az oldalak az alábbi böngészőkön tesztelve: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera és egyéb Mozilla verziók, működnek jól.  Valid XHTML 1.0 Transitional

www.cegkatalogus.com felhasználási szabályzata, adatkezelési elve:
 • A www.cegkatalogus.com tartalma, elrendezése, színkezelése az alkalmazott technikai megoldások, scriptek forráskódok, stb. jogvédelem alatt állnak, azok másolása, bármilyen felhasználása terjesztése, stb. a www.cegkatalogus.com hozzájárulása nélkül tilos.

 • A www.cegkatalogus.com a közölt tartalomért és a szolgáltatásért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat a felhasználók, saját felelősségükre és kockázatukra használhatják. A www.cegkatalogus.com nem vállal és elhárít minden nemü felelősséget, vagy az oldal használatából keletkező közvetlen vagy közvetett kárt. Azonban a www.cegkatalogus.com mindent megtesz az oldal zavartalan és hibamentes működésének fenntartására.

 • A www.cegkatalogus.com a látogatókról statisztikai célokkal statisztikai adatokat gyűjt. Ezek között szerepelhet az IP cím is, mely adott esetben személyes adatnak minősül. Minden ilyen adatot azonban a www.cegkatalogus.com csak statisztikai célokkal gyűjti, azokat személyek azonosítására, vagy bármilyen más célra fel nem használja, valamint időközönként a statisztikájából ezeket az adatokat törli. A www.cegkatalogus.com oldalainak használata közben a felhasználó gépére cookie elhelyezése történhet, a telepített cookie semmilyen személyes adatot nem tárol vagy továbbít a www.cegkatalogus.com felé.

 • A www.cegkatalogus.com egyes szolgáltatásait regisztrációhoz köti. A regisztráció alatt a www.cegkatalogus.com tudomására jutott esetleges személyes adatokat a www.cegkatalogus.com szigorúan bizalmasan, titkosan kezeli, azokat mások számára ki nem szolgáltatja, felhasználásra át nem adja. A regisztrációt és a hozzá tartozó személyes adatokat a www.cegkatalogus.com a felhasználó kérésére törli. Regisztrációra mindenkinek lehetősége és joga van aki email címmel rendelkezik. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul hogy a www.cegkatalogus.com értesítse email-ben a www.cegkatalogus.com kapcsolatos változásokkal hírekkel kapcsolatban. Azonban a www.cegkatalogus.com semmilyen rendszeres hírlevelet, reklám hírlevelet, stb. a felhasználó hozzájárulása nélkül nem küld.

 

 • A Szabályzat célja
  A Mezőfi Team Kft. (székhely: 7627 Pécs, Zöldellő utca 7/b. cégjegyzékszám: Cg. 02-09-076924) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a weboldal működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

  Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-70315/2013.
  Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

  Adatkezelés
  A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően kell megadnia a következő személyes adatokat:
  • e-mail cím,
  • cég címe
  • telefonszám
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
  A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató.
  A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ .
  Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

  Az adatkezelés jogalapja, célja és módja
  Az adatkezelésre a cegkatalogus.com internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

  Az adatkezelés időtartama
  A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció Ügyfél általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
  Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek
  Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Saját adatok menüpontban, illetve töröltetheti azokat ha azt e-mailben jelzi szolgáltatónak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Egyes adatait az Ügyfél a weboldalon maga helyesbítheti vagy szolgáltatót kérheti erre. Az Ügyfél az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: http://abiweb.obh.hu/abi/).

  E-mail címek felhasználása
  A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  Egyéb rendelkezések
  Abban esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználást az Ügyfél megtiltsa. Szolgáltató kötelezi magát, hogy az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

cegkatalogus.com - csapat 2017.04.28